ΔΗΛΩΣΗ – Συμφωνώ
Σε σχέση με το άρθρο. 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Προσφέρω εθελοντικά τα προσωπικά μου δεδομένα και συμφωνώ ότι θα πρέπει να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται από την DACE IN CALLERS LTD σε σχέση με την αγορά και πώληση αγαθών που έχουν επιλεγεί στο καλάθι των καταναλωτών καθώς και για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη μεταφορά αγαθών – courier, βουλγαρικό ταχυδρομείο και πολλά άλλα.
2. Είμαι εξοικειωμένος με:
– τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
– τον εθελοντικό χαρακτήρα της παροχής των δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης της παροχής
– το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των συλλεγόμενων δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής των συλλεγόμενων δεδομένων
– το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λαμβάνω πληροφορίες από την εταιρεία σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύει για μένα.
3. Συντεταγμένες της DACE IN CALLERS Ltd. – 4002 Φιλιππούπολη, 42 Dame Gruev St., τηλ. 0895319853;
4. Δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση μέχρι να ολοκληρωθεί τελικά η συναλλαγή.
5. Γνωρίζω την ευθύνη μου σε περίπτωση που οι περιστάσεις που δηλώνω στη δήλωση είναι λανθασμένες.