*Всички продукти на WWW.DAYSINCOLOURS.BG се произвеждат с допустими толеранси в дължината съответно : + / – 1,5 см. за изделия от текстил и + / – 3 см. за продукти от трикотажни материи.