DEKLARACJA – Zgadzam się
W związku z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / 2016/679

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Podaję dobrowolnie moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przechowywanie i wykorzystywanie przez DACE IN CALLERS LTD w związku z zakupem i sprzedażą towarów wybranych w koszyku konsumentów, a także do wszelkich działań związanych z transportem towarów – przez kurier, poczta bułgarska i nie tylko.
2. Znam:
– cel i środki przetwarzania danych osobowych
– dobrowolny charakter dostarczania danych i konsekwencje odmowy dostarczenia danych
– prawo dostępu do zebranych danych i ich poprawiania, a także prawo do usunięcia zebranych danych
– prawo w dowolnym momencie do otrzymania od firmy informacji o tym, jakie dane dla mnie przechowuje.
3. Współrzędne DACE IN CALLERS Ltd. – 4002 Płowdiw, 42 Dame Gruev St., tel .: 0895319853;
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w niniejszym oświadczeniu do czasu ostatecznego zakończenia transakcji.
5. Jestem świadomy mojej odpowiedzialności w przypadku, gdy okoliczności, które podałem w Deklaracji, są nieprawidłowe.