IZJAVA – Strinjam se
V povezavi s čl. 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta / EU / 2016/679

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Prostovoljno posredujem svoje osebne podatke in se strinjam, da jih mora DACE IN CALLERS LTD hraniti in uporabljati v zvezi z nakupom in prodajo blaga, izbranega v potrošniški košarici, pa tudi za vsa dejanja, povezana s prevozom blaga – kurir, bolgarska pošta in še več.
2. Poznam:
– namen in sredstva za obdelavo osebnih podatkov
– prostovoljnost narave posredovanja podatkov in posledice zavrnitve njihovega posredovanja
– pravica dostopa in popravljanja zbranih podatkov ter pravica do izbrisa zbranih podatkov
– pravico kadarkoli od podjetja prejeti podatke o tem, katere podatke ima za mene.
3. Koordinate DACE IN CALLERS Ltd. – 4002 ul. Dame Gruev 42, Plovdiv, tel: 0895319853;
4. Izjavljam, da soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov, določenih v tej izjavi, dokler transakcija ni dokončno zaključena.
5. Zavedam se svoje odgovornosti v primeru, če so okoliščine, ki jih navaja deklaracija, napačne.