IZJAVA – Slažem se
U vezi s čl. 7 Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća / EU / 2016/679

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Dajem svoje osobne podatke dobrovoljno i slažem se da ih DACE IN CALLERS LTD treba pohraniti i koristiti u vezi s kupnjom i prodajom robe odabrane u potrošačkoj košarici, kao i za sve radnje povezane s prijevozom robe – kurir, bugarska pošta i još mnogo toga.
2. Poznajem:
– svrhu i načine obrade osobnih podataka
– dobrovoljnu prirodu pružanja podataka i posljedice odbijanja davanja podataka
– pravo pristupa i ispravljanja prikupljenih podataka, kao i pravo na brisanje prikupljenih podataka
– pravo u bilo kojem trenutku od tvrtke dobiti informacije o tome koje podatke ima za mene.
3. Koordinate DACE IN CALLERS Ltd. – 4002 Plovdiv, ul. Dame Gruev 42, tel: 0895319853;
4. Ovime izjavljujem svoj pristanak na obradu mojih osobnih podataka navedenih u ovoj izjavi do konačne transakcije.
5. Svjestan sam svoje odgovornosti u slučaju da su okolnosti koje sam navela u Deklaraciji netočne.