PROHLÁŠENÍ – Souhlasím
V souvislosti s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady / EU / 2016/679

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

1. Dobrovolně poskytuji své osobní údaje a souhlasím s tím, že by je DACE IN CALLERS LTD měl ukládat a používat v souvislosti s nákupem a prodejem zboží vybraného v spotřebitelském koši, jakož i za všechny činnosti související s přepravou zboží – kurýr, bulharská pošta a další.
2. Znám:
– účel a prostředky zpracování osobních údajů
– dobrovolná povaha poskytování údajů a důsledky odmítnutí jejich poskytnutí
– právo na přístup a opravu shromážděných údajů a právo vymazat shromážděné údaje
– právo kdykoli získat informace od společnosti o tom, jaké údaje pro mě obsahuje.
3. Souřadnice DACE IN CALLERS Ltd. – 4002 Plovdiv, 42 Dame Gruev St., tel: 0895319853;
4. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto prohlášení, dokud nebude transakce definitivně dokončena.
5. Jsem si vědom své odpovědnosti v případě, že jsou okolnosti uvedené v Prohlášení nesprávné.